Меню
En

Out.In Брандинг и
Уеб Дизайн

Компания специализирана в дистрибуцията и логистиката на услуги, за която разработихме стратегия за навлизане на пазара

Клиентът

Out.In е компания, специализирана в снабдяването и доставката на храни и хранителни продукти. Компанията е основана след като идентифицира нарастващата нужда на компаниите да увеличат своя пазарен обхват.

Целта

Основна цел на компанията е да предостави на глобалните Клиенти най-висококачествените “FMCG” продукти и услуги на справедлива цена. Техният бизнес се основава на добра репутация и взаимна изгода. Ето защо те искаха да предоствят топ услуги на своите клиенти и възможността да пазаруват online.

Подходът

Основната бизнес цел беше да идентифицираме целевата група клиенти на компанията и да намерим нначин да ги убедим, че Out.in е правилният избор за тях и те трябва да го изберат пред коннкуреннцията. Осъществихме проучване, за да определим силните и слабите страни на техните конкуренти и да базираме нашата стратегия по начин, който да въздейства по-добре на потенциалните клиенти на компанията.

Създадохме няколко отделни карти с потребителско пътуване и избрахме най-подходящият подход за тях. Следващата стъпка беше да определим правилните цветове, базирано на направеното проучване, които да срещнат очакванията на потребителите и да създадем един силен и професионално изглеждащ бранд.

Еволюция на проекта

Брандът

Променихме техните цветове по начин, по който да бъдат по-лесно разпознаваеми от тяхната аудитория, следвайки основните принципи не теорията на цветовете.

Следваща стъпка: Online Присъствието

Уеб сайтът

Финализирайки тяхната корпоративна идентичност беше време да създадем и техният уеб сайт. Вече разполагахме с основната идея, която бяхме получили при срещите си с екипа на Out.In, беше въпрос на дизайнерското въображение да заработи и да превърне мечтите в реалност.

Разбира се, не спряхме до там. Използвахме създадените потребителски пътувания, за да покажем на компанията, че имат нужда от нещо повече от един уеб сайт. Те трябваше да покажат на различен вид клиенти, различни неща. Ето защо за тях създадохме логичното продължение на корпоративния им уеб сайт, а именно техния online магазин. По този начин създадохме различно преживяване за корпоративните клиенти и за крайните потребители на продуктите на Out.In.