Меню
En

Интегрираните
Технологии Могат
Да Бъдат Лесни.

Клиентът

Simpligrity е компания, специализирана в интегрираното управление, одит, консултации и обучение. Оперирайки на пазара от около десетилетие, те са натрупали голям опит в предоставянето на най-добрите продукти и услуги за своите клиенти и партньори.

Техните консултанти са работили по целия свят в многонационална, мултикултурна и много динамична международна среда. Като помагат в полагането на основите на стабилна структура, спомагат за по-бързото достигане на бизнес целите на много компании. Всичко това като използват тяхната ключова сила - способността да работят на високи обороти.

Целта

След 10 години работа на пазара, нуждата от ребрандинг на компанията назря. Тя имаше нужда от нов и свеж облик, който успешно да кореспондира с техния професионализъм. Нуждата от нов дигитален облик беше на дневен ред.

Нашият подход

Когато Simpligrity се обърнаха за пръв път към нашият екип те вече бяха започнали процеса по ребрандиране. Така ние продължихме работата от там от където я бяха оставили преди година. 

Няколко разговора, за да определим тяхната основна цел и желания за дигиталният им облик, задължителното за нашият екип проучване на силните и слаби страни на конкуренцията им,  бяха напълно достатъчни, за да ни начертаят плана, който следвахме.  

От тук нататък беше само въпрос на време и усилена работа за да постигнем крайният резултат.

Резултатът

Постигнатият краен резултат за Simpligriti е свежа и елегантна визия на уеб сайта, която показва техния опит и професионализъм по нов начин.

За да им дадем възможност те сами да управляват и доразвиват уеб сайта си заедно с развиващият се бизнес всичко бе изградено на система за управление на съдържанието с отворен код WordPress.

По начина, по който уеб сайтът е създаден, ние им даваме свободата да правят свои собствени промени, подобрения и пренареждания, тъй като техните нужди ще се променят по време на професионалния им път.

Вижте проекта